ד"ר אופיר אורי בראיון לתכנית בקו הבריאות בהנחיית פרופ' קרסו ופרופ' פרידמן על טיפול בשברים בכתף