ד"ר אופיר אורי מתראיין לתכנית בקו הבריאות על קרעים בגידי הכתף